Logo družstva

Ví­tej­te na strán­ce Ze­mě­děls­ké­ho družst­va Pod­le­sí RO­ČOV.

O nás


Ze­mě­děls­ká pro­duk­ce se za­mě­ře­ním na pěs­to­vá­ní chme­le, obi­lo­vin a řep­ky, chov sko­tu pro ple­men­né a ja­teč­né úče­ly.

Kontakty


E-mail

zd.rocov@rocov.cz

Telefony

Telefonní seznam

Provozní doba

pondělí - pátek 6:30 - 15:00

Členská schůze


Poz­ván­ka na příš­tí schů­zi bu­de vy­vě­še­na zde v zá­kon­ném ter­mí­nu.

Obchodní údaje


Název

Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV

Sídlo

Ročov čp. 1, PSČ 439 67

00121550

Obchodní rejstřík

126 DrXXIV, Krajský soud v Ústí nad Labem

Veřejný rejstřík a Sbírka listin

Kde nás najdete


Mapa okolí družstva
y>